Bouw

Retail Retail Retail Retail

Retail

Bij de realisatie van deze gebouwen speelt de timing een essentiële rol gezien de warenhuizen de hinder voor de klanten of de sluitingsperiode tot een minimum willen beperken.

Stadsbader helpt de bouwheer met het bekomen van het BREEAM of LEED certificaat voor zijn/haar project.