Infra

Grondwerken en stabiliteit Grondwerken en stabiliteit Grondwerken en stabiliteit

Grondwerken en stabiliteit

De basis voor duurzaam bouwen is een correcte fundering en stabiele ondergrond. Stadsbader kan zowel gestabiliseerd materiaal aanvoeren als in-situstabilisatie met diverse toeslagstoffen uitvoeren. Deze uitvoeringstechnieken zijn zowel tijd- als kostenbesparend en zijn gezien de technieken groener dan het aanvoeren van nieuwe materialen. Ook de uitgegraven gronden komende van de fundering kunnen hierin verwerkt worden. Het optimaliseren van de grondbalans is steeds het uitgangspunt.