Infra

Riolering Riolering

Riolering

Zowel grote openbare en private collectorwerken, draineringen, uitvoering van gescheiden stelsels, als aanleg van kleine en middelgrote rioleringsstelsels in en rond industrie en utiliteitsgebouwen en private parkings behoren tot de activiteiten van Stadsbader.

Rioleringswerken in moeilijk bereikbare situaties zoals vernieuwing en omschakeling van rioleringen in dorpskernen naar een gescheiden stelsel, aanleg van collectoren en kokers op grotere dieptes, en milieubewuste installaties zoals KWS-afscheiders, IBA’s, buffer- en infiltratiebekkens behoren tot onze activiteiten, waarbij evolutie van vernieuwde materialen en technieken kritisch geïntegreerd worden.

Stadsbader beschikt over verscheidene rioleringsploegen, uitgerust met aangepaste sleufbeschoeiingen en middelen om ten allen tijde de veiligheid te garanderen. Door vernieuwend en aangepast materieel zoals machinale sleufverdichting, wordt gestreefd naar een verbetering van rendement en werkcomfort van de arbeiders. Recycling van materialen voortkomende van uitgravingen wordt maximaal door recyclagetechnieken in situ of off-site nagestreefd, conform met de Europese en Belgische stringente normen.