Milieu

TOP - tijdelijke opslagplaats

TOP - tijdelijke opslagplaats

Stadsbader exploiteert sinds maart 2005 een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven gronden (TOP) en een centrum voor grondreiniging (CGR), gelegen te Harelbeke. Ons Grondcentrum (TOP/CGR), erkend door de OVAM, is vergund voor de stockage van alle niet-gevaarlijke uitgegraven bodems en reiniging van verontreinigde bodems.