Milieu

Zandwinning

Zandwinning

De afdeling Milieu exploiteert tevens de zandwinning te Harelbeke, gestart in 2011 voor een looptijd van 20 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de vergunde nabestemming als recreatiegebied. Stadsbader zal hierbij ook instaan voor de finale afwerking van dit recreatiegebied, als openruimtecorridor voor het domein De Gavers.