Asfaltproductie

Asfaltproductie

Stadsbader beschikt over vier asfaltcentrales, gelegen in Vaulx, Kallo, Puurs en Grobbendonk. Een constante bevoorrading, 7 dagen/ 7 en 24u/24, over gans Vlaanderen en Noord-Frankrijk is mogelijk.

Het productieproces verloopt volledig automatisch en wordt continu opgevolgd. Alle centrales zijn uitgerust met een systeem waarbij oud-asfaltgranulaten opgewarmd en gerecycleerd worden in asfaltmengsels in specifieke verhoudingen. Het recycleren van asfaltgranulaat draagt bij tot een duurzaam product en een milieubewuste aanpak om de afvalstroom te beperken. De centrales voldoen aan strenge milieueisen op vlak van luchtemissie en geluid.

Op de installaties kunnen alle types asfalt geproduceerd worden naargelang de eisen van het project.