Labo en kwaliteitsbewaking

Labo en kwaliteitsbewaking

Labo

Stadsbader beschikt over een centraal labo te Vaulx. Hier worden alle vooronderzoeken voor grondwerken, funderingswerken en verhardingen uitgevoerd.  Verder heeft Stadsbader nog labo’s op de sites in Kallo, Puurs en Grobbendonk ter ondersteuning van de productiecentra.

Het labo zorgt voor een voortdurende controle en opvolging op vlak van asfaltmengsels, betonproducten en gerecycleerde granulaten (puingranulaten), zowel op vaste als op mobiele locaties. Naast deze interne kwaliteitscontrole worden externe controles uitgevoerd door een keuringsinstelling in het kader van Benorcertificatie, CE-markering en Copro-merk.

Het labo is continu op zoek naar innovatieve producten en verbeterde methodes. Denken we hierbij aan onderzoek naar en ontwikkeling van hoge sterktebeton,  geluidsarm beton en asfalt bij verlaagde temperatuur met het oog op een lagere CO2-uitstoot en een meer gebruiksvriendelijke plaatsingswijze.      

Kwaliteitsbewaking

Een vast doel van het gehele bedrijf is de kwaliteit blijvend te garanderen en voortdurend  te verbeteren.

Aan de hand van standaard normen (ISO) worden alle processen, procedures, formulieren, lijsten en functiebeschrijvingen die de kwaliteit moeten waarborgen, continu geconcipieerd, omschreven en herschreven, uitgetest en bijgestuurd waar nodig.