Nieuws


Dat 2020 een speciaal jaar was, staat buiten kijf. Ondanks de extra uitdaging die de coronapandemie met zich meebracht, onderging de Oosterweelwerf het afgelopen jaar een ware metamorfose.

Rinkoniên, waar Stadsbader met haar partners deel van uitmaakt, verzette de voorbije maanden bergen werk op Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht.

Om dit jaar met voldoening uit te wuiven werd een compilatiefilmpje gemaakt met de realisaties in 2020.