Nieuws


Invaren tijdelijke brug Heusden-Zolder

Invaren tijdelijke brug Heusden-Zolder

Met project Horizon 2020 willen nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv de binnenvaart als transportmodus versterken. In dat kader moet de bestaande brug van de
autosnelweg E314 te Heusden-Zolder opgevijzeld en gerenoveerd worden om in de toekomst binnenvaart met vier lagen containers mogelijk te maken. Om tijdens de werkzaamheden het aantal rijstroken te behouden en het verkeer op de E314 niet te belemmeren, is een tijdelijke noodbrug uit staal voorzien.

Deze zomer werden de brugdelen voor de tijdelijke brug via het kanaal aangeleverd op het montageterrein aan de rand van het Albertkanaal. De stalen boogbrug werd de voorbije
maanden vlak naast de betonnen snelwegbrug geassembleerd. Aanstaande zondag zet firma Stadsbader een technisch hoogtepunt van het project in de kijker en dit in het bijzijn van
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts. De stalen constructie van 1100 ton wordt op speciale voertuigen (kamags) op een ponton gereden, over het
Albertkanaal ingevaren en geïnstalleerd voor haar interim dienst. Eind februari 2017 zou de tijdelijke brug voorzien zijn van een betonnen wegdek en klaar voor ingebruikname.
Aansluitend wordt de E314-brug verhoogd en gesaneerd volgens de vereiste normen. Het einde van deze werken is voorzien in 2018; het verplaatsen van de brug naar de definitieve
locatie wordt in 2019 beëindigd. Nadien wordt de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, weggenomen en hergebruikt om de bestaande brug van de Westlaan te
vervangen. Wie geïnteresseerd is in dit ingenieus hoogstandje kan op zondag 4 december het invaren en installeren van de brug volgen vanaf de afsluiting in de Veldstraat en op de kanaalbrug van de Westlaan.

Alle bruggen over het Albertkanaal worden stelselmatig verhoogd om van de waterweg een efficiënt alternatief te bieden voor vrachtverkeer en zo het fileleed te reduceren. Momenteel
zijn al bijna de helft van de 62 bruggen op hoogte. Men streeft ernaar om tegen 2020 de overige bruggen omgebouwd of aangepast te hebben om de waterwegen optimaal te benutten.