Nieuws


Eerder deze maand gaf minister Ben Weyts in het kader van een heuse opwaardering van het Albertkanaal het startschot voor de verhoging van de Theunisbrug en de plaatsing van een bijkomende brug. Een modernistische parel in samenwerking met partners Artes Group en Taveirne. De expertise van Stadsbader zal worden aangewend voor het wegenis- en rioleringsluik!