Nieuws


Met grote trots melden we dat Stadsbader de eervolle erkenning van “Belgium’s Best Managed Company”  kreeg. Dit kwaliteitslabel, toegekend door Deloitte, KU Leuven & Econopolis, staat garant voor een grondige doorlichting en erkenning van een aantal essentiële kenmerken binnen een Belgisch bedrijf. Zo screent men de kandidaten op basis van de volgende 4 pijlers:

  1. Strategie: doelstelling van het bedrijf op lange termijn, gekoppeld aan een heldere focus en dynamische aanpak.
  2. Competentie: het streven om de kennis en competenties van haar mensen op de juiste plaats te hebben binnen de organisatie, eveneens de capaciteit om systematisch innovatie en performantie na te streven.
  3. Engagement: de bereidheid om tijd en energie te steken in de verdere uitrol van de algemene bedrijfsstrategie waarbij eveneens de ontwikkeling van talent een cruciale rol speelt.
  4. Financieel: het vermogen als bedrijf om een solide, duurzame financiële basis op te bouwen in lijn met de bedrijfsmissie.

Zo scoorde Stadsbader voornamelijk met haar breed engagement en blijk van een doordachte lange termijnvisie. Dit label is voor Stadsbader enerzijds een mooie erkenning naar al onze klanten toe als stabiele partner, anderzijds is het een enorme waardering voor al onze medewerkers met hun dagdagelijkse inzet.

Meer info over Deloitte’s Best Managed Companies vind je hier.