Nieuws


De ingebruikname van de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs gewestweg N136 tussen Balen en Mol-Rauw heeft haar start duidelijk niet gemist. Onder grote belangstelling van Balense schoolkinderen, Molse senioren en prominente aanwezigen zoals de burgemeesters van beide gemeenten werd het traject van vier kilometer lang op vrijdag 14 juni officieel ingefietst. De aanleg van een nieuw wegdek met rioleringen en fietspad kan alvast op grote tevredenheid van de lokale inwoners én de schoolgaande jeugd rekenen. Eenieder kan nu genieten van een verhoogde fietsveiligheid tussen beide gemeenten, waar wij als aannemer graag aan hebben meegewerkt! Ontdek hier de beelden...

“Het nieuwe wegdek rijdt veel comfortabeler en veiliger dan wat er voorheen lag”, zo getuigt de Molse burgemeester Wim Caeyers. “Daarnaast leverde de aannemer alle mogelijke inspanningen om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden.”

“Zodra de werkzaamheden werden opgestart, ging het vlot vooruit. De werkmannen stelden alles in het werk om het ganse project tijdig op te leveren”, aldus een tevreden lokale handelaar, Cathy Deroey.