Nieuws


De proefvakken, die van 7 tot 9 september 2017 op de productiesite van de Stadsbader in Vaulx werden aangelegd, zijn de eerste in ons land met een verjongingsmiddel. Een "rejuvenator" wordt aan asfaltgranulaat toegevoegd om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren en de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw te bereiken. De proefvakken passen in een veldstudie en een onderzoeksproject van het OCW, in samenwerking met de asfaltproducent en de leverancier van het verjongingsmiddel, om kennis over de werking en het effect van dergelijke middelen te verwerven.

Een verjongingsmiddel is een algemene term voor een additief dat aan asfaltgranulaat (AG) wordt toegevoegd om de kenmerken van het oude bindmiddel te regenereren zodat de oorspronkelijke prestaties grotendeels opnieuw worden bereikt. Deze proefvakken passen in het kader van een veldstudie die door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Kraton Chemical, de leverancier van het verjongingsmiddel Sylvaroad TM RP1000 Performance Additive in België, en asfaltproducent Stadsbader

De veldstudie heeft als doel:

  • Inzicht verkrijgen in het effect van verjongingsmiddelen op de prestaties van bindmiddelen en asfaltmengsels
  • Ervaring opdoen met de productie en verwerking van asfaltmengsels met een hoog percentage asfaltgranulaat en een verjongingsmiddel. In deze veldstudie betreft het zowel de verwerking van verschillende varianten als van onder- en toplagen
  • De duurzaamheid (prestaties) van asfaltmengsels met een hoog percentage asfaltgranulaat en een verjongingsmiddel in de tijd beoordelen door langetermijnmonitoring van proefvakken.

Daartoe werd een beproevingsprogramma opgesteld, waarbij de partners zowel tijdens de productie als tijdens en na de aanleg een reeks laboratoriumproeven uitvoeren. De resultaten worden later dit jaar verwacht. Deze veldstudie sluit aan bij een recentelijk door het OCW gestart onderzoeksproject naar de toepassing van verjongingsmiddelen bij gebruik van asfaltgranulaat. Door kennis te verwerven over de werking van verjongingsmiddelen in asfaltgranulaat en over het effect ervan op de prestaties van bindmiddelen en asfaltmengsels wil het OCW bijdragen aan een optimale toepassing van verjongingsmiddelen zodat in de toekomst asfaltmengsels met een hoger percentage aan asfaltgranulaat of herhaaldelijk hergebruik zonder prestatieverlies mogelijk worden. Op die manier kan de asfaltsector actief bijdragen aan een circulaire economie.