Historiek

Het familiebedrijf Stadsbader werd in 1946 opgericht in Harelbeke. Intussen wordt de onderneming geleid door derde generatie Dominique Valcke.

De overnames van Deckx in Dessel (2009), Van Maercke Prefab in Kluisbergen (2014) en BAM Contractors (2022), op vandaag Stadsbader Contractors, betekenden een stevige uitbreiding van de specialisatiedomeinen en een versterking voor de marktpositie. Ook de opening van een eigen staalproductiesite in Malle (2024) vormt een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de multidisciplinaire bouwgroep.

Stadsbader Group ontplooit dagelijks haar activiteiten op zo'n 250 werven in België en omliggende landen. Gedreven door passie en met een scherp oog voor duurzaamheid, bundelen onze 1.850 ondernemende collega's hun krachten. Onze expertise in bouw, infrastructuur, technieken en civiele werken werd ondergebracht in vier grote klasse 8-bedrijven die samen multidisciplinaire projecten realiseren.

Missie & waarden

Stadsbader Group streeft in de eerste plaats naar een stabiele positie in de sector van de openbare en industriële projecten, gebaseerd op een gezonde financiële structuur. De onderneming heeft als primaire doelstelling de klantentevredenheid maximaal te waarborgen door middel van een kwaliteitsvolle, tijdige en correcte uitvoering van de projecten. 

De groep investeert in langdurige partnerships met dialoog, verantwoordelijkheid en wederzijds respect als basis voor een goede samenwerking. Dankzij onze veelzijdigheid, capaciteit en flexibiliteit kunnen we kort op de bal spelen.

Verticale integratie

Ons portfolio beslaat diverse domeinen in de bouwsector: wegenwerken en infrastructuuraanleg, industriebouw en commerciële bouwprojecten, civiele werken, afbraakwerken, waterbehandeling, sportinfrastructuur, kunstgrasvelden, onderhoudsdiensten, signalisatie, technieken en productie van staal en prefab beton. Dit zowel voor overheids- als voor private werken.

Dankzij onze eigen productiesites voor o.a. staal, asfalt en (prefab) beton, recyclage van secundaire grondstoffen, grondreiniging, productie van piping en elektriciteitskasten; alsook de vele eigen machines op de werven streven we naar een optimale projectbeheersing en kunnen we kort op de bal spelen bij wijzigende factoren.

Onze brede waaier aan expertises biedt private en publieke klanten een centraal gecoördineerd totaalproject. Kwaliteit, innovatie, duurzaamheid en veiligheid staan daarbij steeds op het voorplan. Deze sterke verticale integratie garandeert bovendien een snelle en kwaliteitsvolle uitvoering op maat. 

500

Realisaties/jaar

250

Actieve werven

1900

Medewerkers

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Stadsbader Group staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid, ondersteund door de meest relevante certificaten in de sector. Dit betekent dat ons managementsysteem is afgestemd op de klanteneisen en strookt met de geldende wet- & regelgeving. Een noodzaak voor steeds meer opdrachtgevers die voorkeur geven aan gecertificeerde aannemers.

Daarnaast zijn onze asfalt- en betoncentrales BENOR en COPRO gecertificeerd, wat een kwalitatief en veilig product en productieproces garandeert. Voor onze bouwproducten met CE-markering kunnen de bijhorende prestatieverklaringen (DoP) digitaal opgevraagd worden.

Stadsbader Group neemt voor wat betreft Innovatie en Duurzaamheid ambitieuze maatregelen.

Verder behaalden we voor meerdere projecten de internationaal gewaardeerde duurzaamheidscertificeringen BREEAM en LEED. 

Innovatie

Stadsbader Group steunt op meer dan 75 jaar ervaring inzake infra- en bouwwerken. Ons team streeft permanent naar excellentie in kwaliteit en hecht veel belang aan R&D.

Wij voorzien voor onze medewerkers de ruimte, tijd en middelen om innovatief aan de slag te gaan. Dit vertaalt zich in baanbrekende productontwikkeling, moderne processen, doorgedreven digitalisering en doordachte investeringen. Ook worden bijscholing, coaching en frequente evaluatie geïmplementeerd om het succes van elke vernieuwing te maximaliseren.

Meer lezen

Teamwork

Ons teamwork is de draaiende motor van de groep en succesformule voor onze realisaties. Teamwork vereist dat elk lid van het team goed begrijpt wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en wat het te bereiken doel is. Hiervoor is eenduidige, heldere en open communicatie nodig, wat wij consequent in stand houden. Dit gebeurt via overlegmomenten binnen de afdelingen of per project, duidelijke verslaggeving en heldere actiepunten en deadlines.

Stadsbader Group hecht veel belang aan het welzijn van haar medewerkers en stimuleert een evenwichtige en energieke levensstijl. Aandacht voor ergonomie op kantoor, (sportieve) teambuildings, collectieve trainingen, de tweejaarlijkse Stadsbader Kwarttriatlon, ... sluiten aan bij deze gezonde levenswijze.

We build as
one.

Image