Innovatie

Innovatie heeft betrekking op de volledige bedrijfsvoering van Stadsbader, met als strategische doelstelling een duurzame groei te bewerkstelligen. Dit vindt haar toepassing in alle afdelingen, doorheen alle niveaus.

Innovatie is cruciaal om business opportuniteiten te capteren en erop in te spelen. De bouwsector staat voor enorme uitdagingen wat betreft duurzaamheid en digitalisering. De investeringen van vandaag hebben een directe impact op de levensvatbaarheid van morgen.

Het innovatieteam houdt vinger aan de pols bij de interne business, globale trends en technologische evoluties.

Er wordt jaarlijks een innovatiewedstrijd georganiseerd met als doel werknemers te stimuleren en op een laagdrempelige manier ideeën te capteren.

Duurzaamheid

Bij de uitvoering van activiteiten binnen het sterk verticaal geïntegreerde Stadsbader - alsook binnen de ruimere waardeketen - staat een duurzame aanpak centraal. Deze duurzame aanpak is gestoeld op de ESG-criteria. Centraal binnen het uitvoeren van de activiteiten staat een transparante (Governance) en milieubewuste (Environment) aanpak, met eveneens aandacht voor de sociale (Social) aspecten. Dit alles in balans met de financiële, wetenschappelijke, juridische en economische randvoorwaarden.

Stadsbader speelt hierbij in op de snel veranderende realiteit en tracht door een proces van evaluatie en continue verbetering de risico’s te beperken en een meerwaarde te creëren voor het bedrijf en haar partners.

Ontdek hier hoe Stadsbader inzet op de SDG's van de VN

CO2-prestatieladder

Benieuwd naar hoe Stadsbader Contractors dit aanpakt?