Stadsbader: multidisciplinaire aannemer met jarenlange ervaring

Historiek

Historiek

Het familiebedrijf Stadsbader werd in 1946 opgericht in Harelbeke. Intussen wordt de onderneming geleid door tweede en derde generatie Désiré Stadsbader en Dominique Valcke.

 

De overnames van Deckx AO en Deckx EM in Dessel (2009) en Van Maercke Prefab te Kluisbergen (2014) betekenden een stevige uitbreiding van de specialisatiedomeinen en een versterking voor de marktpositie.

 

Op vandaag is de groep dagelijks actief op zo’n 125 werven in België en buurlanden.

Missie & waarden

Missie & waarden

Stadsbader streeft als aannemingsbedrijf in de eerste plaats naar een stabiele positie in de sector van de openbare en industriële projecten, gebaseerd op een gezonde financiële structuur. De onderneming heeft als primaire doelstelling de klantentevredenheid maximaal te waarborgen door middel van een kwaliteitsvolle, tijdige en correcte uitvoering van de projecten.

 

Wij investeren in langdurige partnerships met dialoog, verantwoordelijkheid en wederzijds respect als basis voor een goede samenwerking. Dankzij onze veelzijdigheid, capaciteit en flexibiliteit kunnen we kort op de bal spelen.

Verticale integratie

Verticale integratie

Ons portfolio beslaat diverse domeinen van de bouwsector: wegenwerken en infrastructuuraanleg, industriebouw en commerciële bouwprojecten, burgerlijke bouwkunde, afbraakwerken, waterbehandeling, sportinfrastructuur, kunstgrasvelden, onderhoudsdiensten, signalisatie, productie van prefab beton en technieken, zowel voor overheids- als voor private werken.

 

Met deze waaier aan activiteiten kan Stadsbader de klant een totaalproject aanbieden met centrale coördinatie. Onze verticale integratie biedt vele troeven voor een snelle en kwaliteitsvolle uitvoering op maat.

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Stadsbader beschikt over volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001, ACHILLES, VCA** en VCA-P. Dit betekent dat ons managementsysteem is afgestemd op de klanteneisen en strookt met de geldende wet- & regelgeving. Een noodzaak voor steeds meer opdrachtgevers die voorkeur geven aan gecertificeerde aannemers.

Daarnaast zijn onze asfalt- en betoncentrales BENOR en COPRO gecertificeerd, wat een kwalitatief en veilig product en productieproces garandeert. Voor onze bouwproducten met CE-markering kunnen de bijhorende prestatieverklaringen (DoP) digitaal opgevraagd worden.

Stadsbader haalde voor meerdere projecten ook de internationaal gewaardeerde duurzaamheidscertificeringen BREEAM en LEED binnen. Ook in het kader van de CO2-voetafdruk neemt Stadsbader ambitieuze maatregelen. Dit wordt weerspiegeld door de CO2-prestatieladder.

Innovatief bedrijf

Innovatie

Als klasse 8 aannemer steunt Stadsbader op meer dan 70 jaar ervaring inzake infra- en bouwwerken. Ons team streeft permanent naar excellentie in kwaliteit en hecht veel belang aan R&D.

 

Wij voorzien voor onze medewerkers de ruimte, tijd en middelen om innovatie te stimuleren. Dit vertaalt zich in baanbrekende productontwikkeling, moderne processen, doorgedreven digitalisering en doordachte investeringen. Ook worden bijscholing, coaching en frequente evaluatie geïmplementeerd om het succes van elke vernieuwing te maximaliseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

Stadsbader voert een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid uit respect voor klanten, medewerkers, partners en de maatschappij waarin we actief zijn. Op systematische wijze worden ecologische en duurzame overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opgenomen. Onze nieuwe investeringen beantwoorden steeds aan de strengste milieunormen. Voor onze projecten zijn duurzaamheid en ecologische factoren doorslaggevend bij de keuze voor methodes en materialen. Toolboxmeetings houden ons team op de hoogte van verwikkelingen inzake milieubewustzijn.

 

Ons sociaal engagement wordt gestroomlijnd via de vzw Stadsbader Charity Fund, een organisatie die los van de bedrijfsactiviteit geleid wordt door eigen medewerkers en ondersteuning biedt aan goed doelen.

Teamwork

Teamwork

Ons teamwork is de draaiende motor van het bedrijf en succesformule voor onze realisaties. Teamwork vereist dat elk lid van het team goed begrijpt wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en wat het te bereiken doel is. Hiervoor is eenduidige, heldere en open communicatie nodig, wat wij consequent in stand houden via overlegmomenten binnen de afdelingen of per project, duidelijke verslaggeving en heldere actiepunten en deadlines.

Stadsbader hecht veel belang aan welzijn van haar medewerkers en stimuleert een evenwichtige en energieke levensstijl. Aandacht voor ergonomie op kantoor, sportieve teambuildings, collectieve trainingen en de tweejaarlijkse Stadsbader Kwarttriatlon sluiten aan bij deze gezonde levenswijze.