Stadsbader: Zoveel meer dan een aannemer

Historiek

Een vleugje geschiedenis

Het familiebedrijf Stadsbader werd in 1946 opgericht in Harelbeke. Intussen wordt het familiebedrijf geleid door tweede en derde generatie Désiré Stadsbader en Dominique Valcke. De overnames van Deckx AO en Deckx EM in Dessel (2009) en Van Maercke Prefab te Kluisbergen (2014) betekenden een stevige uitbreiding van de specialisatiedomeinen en een versterking voor de marktpositie. Op vandaag is de groep dagelijks actief op zo’n 125 werven in België en buurlanden.

Missie & waarden

Missie & waarden

Stadsbader streeft als aannemingsbedrijf in de eerste plaats naar een stabiele positie in de sector van de openbare en industriële projecten, gebaseerd op een gezonde financiële structuur. De onderneming heeft als doelstelling de klantentevredenheid maximaal te waarborgen door middel van een kwaliteitsvolle, tijdige en correcte uitvoering van de projecten, met aandacht voor alle betrokken partijen van de Triple P (People-Profit-Planet). 

Building strong teamwork
Building strong teamwork
Innovatief bedrijf

Innovatie troef

Als klasse 8 aannemer steunt Stadsbader op meer dan 70 jaar ervaring inzake infra- en bouwwerken. Ons bekwaam en toegewijd team streeft continu naar uitmuntendheid in kwaliteit en hecht veel belang aan innovatie door middel van continue bijscholing en met behulp van geavanceerde technologieën. Wij voorzien voor onze medewerkers de ruimte, tijd en middelen om innovatie te stimuleren. Daarnaast is coaching en frequente evaluatie evenzeer belangrijk, om het succes van elke vernieuwing te maximaliseren.

Groen bedrijf en duurzame ontwikkeling

Warm hart voor milieu & duurzaamheid

Stadsbader tracht op systematische wijze ecologische overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen. Onze nieuwe investeringen beantwoorden steeds aan de strengste milieunormen. Voor onze projecten zijn duurzaamheid en ecologische factoren doorslaggevend bij de keuze voor methodes en materialen. Toolboxmeetings houden ons team op de hoogte van verwikkelingen inzake milieubewustzijn.

Het team van Stadsbader Group

Team

Ons teamwerk is de draaiende motor van het bedrijf en de succesformule voor heel wat knappe realisaties. Teamwork vereist dat elk lid van het team goed begrijpt wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en wat het te bereiken doel is. Hiervoor is eenduidige, heldere en open communicatie nodig, wat zich bij ons intern vertaalt in overlegmomenten op regelmatige basis binnen de afdelingen of per project. Een beknopt vergaderverslag vat de actiepunten en deadlines samen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt.

Sportief bedrijf

Sportief karakter

Stadsbader gelooft in een gezonde geest in een gezond lichaam en stimuleert graag haar medewerkers voor een evenwichtige en energieke levensstijl. Regelmatig wordt met collega's deelgenomen aan sporttrainingen of -wedstrijden van allerhande niveau. Bovendien organiseren we jaarlijks de Stadsbader Kwarttriatlon/Duatlon op eigen terrein; een toegankelijke competitie met professionele aanpak, maar in gezellige, ongedwongen sfeer waar iedereen van harte welkom is.

MVO

MVO

Stadsbader voert een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid, waarbij verantwoordelijkheid, dialoog en wederzijds respect van groots belang zijn. We geven om wie en wat er rond ons leeft: klanten, medewerkers, onze partners en de maatschappij waarin we actief zijn. Om ons engagement te stroomlijnen werd de vzw Stadsbader Charity Fund opgericht, een organisatie die los van de bedrijfsactiviteit geleid wordt door eigen medewerkers.

Certificaten

Certificaten

Stadsbader beschikt over volgende certificaten: ISO 9001; ISO 14001 en VCA**. Dit betekent dat ons bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteen, een milieumanagementsysteem en een veiligheidsmanagementsysteem implementeert in de gehele bedrijfsvoering en daarmee voldoet aan de wetten en regelgeving van de sector. Een noodzaak voor steeds meer opdrachtgevers die bij voorkeur zaken willen doen met gecertificeerde aannemers.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. Stadsbader stelt deze prestatieverklaringen digitaal ter beschikking. De DoP’s kunnen via mail opgevraagd worden bij onze verantwoordelijke, met vermelding van de gewenste snelcode die u op de leveringsbon terugvindt. Deze code bestaat uit 4 cijfers (productie-eenheid) / 4 cijfers (nummer studie), zonder spaties.

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken?
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

Maak een afspraak

Werken in een sterk groeiend bedrijf,  samen met mensen die gepassioneerd zijn door hun job.
Werken in een sterk groeiend bedrijf, samen met mensen die gepassioneerd zijn door hun job.