Technieken

Waterzuivering en waterproductie

Waterzuiveringsstations, voorzien van beluchtingsbekkens, nabezinktanks en slibbuffers, alsook de bouw van technische voorzieningen voor drinkwaterproductie behoren tot ons expertisedomein. Gezinnen toegang bieden tot drinkbaar water, intensief gezuiverd door de meest innovatieve technieken volgens de strenge normen, is een complexe uitdaging die we dankzij onze creativiteit én ervaring graag elke dag opnieuw aangaan.

  • Waterproductie
  • Waterzuivering
  • Pompstations