Op alle Vlaamse wegen kom je Stadsbader tegen. Ons bedrijf is actief op verschillende wegen, gaande van kleine gemeentewegen tot autosnelwegen.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij elke type wegeniswerk aan.

Het gebeurt dat de bestaande rijwegen vernieuwd worden om te voldoen aan de hedendaagse zwaardere belasting, maar veelal wordt er gekozen voor een nieuwe verkeerinrichting.

Kruispunten en wegen worden volledig aangepakt en het gemotoriseerd verkeer wordt zoveel als mogelijk gescheiden om op die manier de zwakke weggebruikers te beschermen. Hierbij worden vrij liggende fiets- en voetpaden aangelegd wat ook zorgt voor een verbetering van het fietscomfort.

Milieu en omgeving

Tijdens een heraanleg schenken we ook de nodige aandacht aan het milieu en de omgeving. Dit door bijvoorbeeld met hergebruik van materialen zoals beton- of mengpuin te werken in de (onder)funderingen. Ook het rioleringsstelsel wordt gescheiden en wordt er zoveel als mogelijk gewerkt met infiltratie toepassingen zoals wadi’s, open grachten en drainerende straatkolken.

Tijdens de uitvoering van wegeniswerken is een minder hinder beleid en communicatie met de omwonenden van groot belang. Door samen met de betrokken partijen een duidelijke fasering en planning vast te leggen, zorgen we voor een maximale beperking van de hinder.

Machinepark

Het gebruik van moderne machines uitgerust met de nieuwste technieken, zoals GPS/ laser en totaal station, kunnen we de werken met de grootste nauwkeurigheid en het grootste rendement uitvoeren.

Ons supermodern uitgebreid machinepark maakt het ook mogelijk om elke breedte van weg of fietspad aan te leggen in zowel beton als asfalt.

Uw project, wij bespreken het graag!

Heeft u een project dat u met ons wil bespreken? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.