Nieuws


De afbraakwerken in het kader van het nieuw stadhuis in Roeselare schieten goed op. De verouderde gebouwen aan de Botermarkt en de Zuidstraat zijn grotendeels verdwenen. Om het afbraakmateriaal te vervoeren, meerde op maandag 8 november aan de Graankaai een schip aan.

Het schip voerde via de binnenvaart een eerste lading van 1800 ton baksteenpuin naar Burcht, waar het herwerkt wordt tot bouwmateriaal.

Op die manier werd het puin op een efficiënte en duurzame manier afgevoerd. Met dit initiatief werd de klus op een halve dag in plaats van twee dagen geklaard en haalden we 65 vrachtwagens grotendeels van de weg.

De komende weken wordt in totaal 16.000 ton puin per schip weggevaren.