Nieuws


In 2019 werd in onze verschillende depots samen maar liefst 110.915 ton asfalt bij verlaagde temperatuur geproduceerd.

De productie van asfalt bij verlaagde temperatuur zorgt voor een opmerkelijke daling van het energieverbruik en opvallend lagere CO²-emissies. Klassiek asfalt wordt geproduceerd
aan 160- 190°C; bij asfalt met verlaagde temperatuur gebeurt dit aan 130-155°C.

De lagere temperatuur brengt een brandstofbesparing van +/-1,5 liter per geproduceerde ton met zich mee. Voor onze 110.915 ton geproduceerde asfalt betekent dit een besparing
van 444 ton CO².

Gezien de voordelen voor zowel mens als milieu loont het om deze productiemethode in te zetten en verder te ontwikkelen. De noemenswaardige cijfers illustreren ons engagement
voor een duurzame, groene en kwaliteitsvolle aanpak in de bouwsector.