Nieuws


‘Een werfongeval is snel gebeurd’: Dat is wat Stadsbader met de Safety Days in januari en februari aan al zijn medewerkers duidelijk wil maken. Dankzij een doorgedreven theoretische en praktijkgerichte dagopleiding onder leiding van vakspecialisten inzake onder meer EHBO, veiligheidsmaatregelen en- materialen, willen we het comfort en de veiligheid op de werf verhogen, waarbij wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk arbeidsongevallen!