Nieuws


Stadsbader en partners van Rinkoniên kunnen officieel aan de slag met Oosterweelknoop en renovatie Royerssluis

Stadsbader en partners van Rinkoniên kunnen officieel aan de slag met Oosterweelknoop en renovatie Royerssluis

Het aannemersconsortium Rinkoniên, bestaande uit Artes Group, CIT Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader kan vanaf vandaag officieel aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De voorbije maanden werd er achter de schermen onderhandeld over het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen. Dat document kreeg vandaag de handtekening van alle betrokkenen. De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zullen in de loop van de zomer starten.

Nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft het zuidelijk deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vracht en sluipverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Betere toegankelijkheid haven en Albertkanaal

Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening. De sluis verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst is de sluis aan vernieuwing toe en wordt ze omgebouwd naar een performante binnenvaartsluis.

De renovatie is een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). “Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. Zo halen we meer vrachtwagens van de baan en verbeteren we de doorstroming op de weg,” benadrukt minister Peeters.

Over de samenwerking

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding treedt Lantis op als aanbestedende overheid voor het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Beiden goed voor zo’n 500 miljoen euro. Van die laatste werken neemt het Agentschap Maritiem Toezicht de coördinatie op zich. De werken gebeuren door dezelfde aannemer zodat beide werven maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. De Vlaamse Overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de renovatie, voorzien 288 miljoen euro. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.

Dominique Valcke, CEO Stadsbader: “Wij zijn zeer verheugd met de toekenning van dit omvangrijk infrastructuurproject. Dit uitdagende project zal de Belgische bouwsector een nieuw elan geven. Het is belangrijk voor Stadsbader om hier, in navolging van de lopende werken op Linkeroever, deel van uit te maken.”