Nieuws


Op Tech Lane Ghent wordt volop gebouwd: de POM Oost-Vlaanderen is er gestart met de bouw van Fabriek Logistiek en ALINSO GROUP, private partner in Eiland Zwijnaarde, plant er een logistieke hub, genaamd ‘WATERFRONT’. Om tijdens de eerste fase van de werken eventuele hinder door vrachtverkeer maximaal te beperken gebeurt het overgrote deel van de aanvoer via de waterweg. Voor de ophoging alleen al worden er zo bijna 2.500 vrachtwagentransporten vermeden.

ALINSO GROUP en het Oost-Vlaamse provinciebestuur zetten zich volop in om Eiland Zwijnaarde / Tech Lane Ghent op een duurzame wijze te ontwikkelen. “We willen maximaal
kapitaliseren op de troeven van deze unieke locatie, zijnde de uitstekende ontsluiting, volledig omgeven door water en groen. We zijn er trots op dit project in volle harmonie met de omgeving te kunnen realiseren.” Ivan Lokere, CEO ALINSO GROUP.

POM, ALINSO GROUP en Stadsbader zetten in op bouwlogistiek via de waterweg

Tech Lane Ghent grenst aan de Schelde en alle opportuniteiten voor het gebruik van deze waterweg zijn aanwezig. Daarom kozen de bouwheren POM en ALINSO GROUP, samen
met aannemer Stadsbader, verantwoordelijk voor het ophogen van het terrein, ervoor om de aanvoer van grond maximaal te laten verlopen via de waterweg.

De vestigingen van Stadsbader liggen op strategische locaties nabij waterwegen en verkeersknooppunten. Dit reduceert de transportafstanden en zo kan er maximaal worden ingezet op transport langs de binnenwateren. Jaarlijks worden er zelfs honderdduizenden ton over de Vlaamse waterwegen vervoerd.

Ook voor het transport in het kader van de terreinophoging zocht Stadsbader naar een evenwicht tussen het budgettaire en ecologische aspect. Tegen eind deze week zullen de eerste 12 (van de in totaal 25) schepen reeds hun lading grond hebben aangevoerd.

Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen als logistieke topregio

“Omdat het de ambitie is van de Provincie Oost-Vlaanderen om volledig klimaatneutraal te worden en daarbij onder andere in te zetten op een vervoersverschuiving naar binnenvaart, is het evident dat de POM voor haar eigen projecten ook maximaal inzet op transport via de waterweg”, zegt Kurt Moens, voorzitter van de POM. De POM wil een voortrekkersrol spelen bij de realisatie van innovatieve en duurzame logistiek en zo de uitbouw van OostVlaanderen tot een duurzame logistieke topregio ondersteunen. Om dit te realiseren bouwt de POM Fabriek Logistiek, een logistiek test- en opleidingscentrum waar bedrijven, met eigen personeel en goederen, bestaande en nieuwe concepten rond magazijnwerking in een realistische omgeving en voor een volledige procesflow kunnen uitproberen en vergelijken. Daarnaast zorgt een externe opleidingsverstrekker ervoor dat zij kunnen beschikken over competente logistieke arbeidskrachten.

ALINSO GROUP

Vastgoedontwikkelaar en investeerder Alinso Group is de ontwikkelaar en eigenaar van het eerste gebouw op Tech Lane Ghent: een crossdockcenter van 9.000 m² dat sedert 2018 in gebruik genomen werd door de logistieke wereldgroep Mainfreight. Alinso Group, een dochter van Domo Investment Group, is een vastgoedspeler voornamelijk actief in de ontwikkeling en beheer van bedrijfshuisvesting en businessparken, zowel in België als daarbuiten.