Image

Afbraak wordt tegenwoordig ook wel eens ‘omgekeerd bouwen’ genoemd. De afbraakwereld, niet in het minst door de steeds strenger wordende milieuwetgeving, is de laatste jaren dan ook enorm geëvolueerd.

Het doel hiervan is ons leefmilieu beschermen en verbeteren,  het reserveren van de stortcapaciteit van onze stortplaatsen voor afvalstromen waar momenteel geen nuttige toepassing voor bestaat en het gebruik van primaire grondstoffen reduceren door volop in te zetten op recyclage en hergebruik.

De tijd van alles in elkaar stampen en afvoeren om in één of andere put te dumpen is nu echt voorbij.

Circulariteit is key!

Afbraak is specialistenwerk en wordt het best overgelaten aan een professionele & betrouwbare partner. Laat dit nu net twee kernwaarden van Stadsbader zijn.

Door zich toe te leggen op afbraak, wenst Stadsbader zijn activiteiten verder te vervolledigen met als doel de klant een ‘one-stop service’ te bieden. Dit beginnend bij het bouwrijp maken van een terrein, de recyclage van afvalstromen, de eventuele bodem- en watersanering tot de realisatie van uw nieuwbouwproject inclusief omgevingsaanleg.

Met onze sloopafdeling gaan wij geen enkel project uit de weg! Of het nu gaan over:

  • de afbraak van een woning/kantoorgebouw
  • de sloop van een industrieel complex
  • een ontmanteling of gedeeltelijke afbraak
  • de uitbraak van een terreinverharding
  • in stedelijke omgeving of daarbuiten

onze teams staan met hedendaags performant materiaal ter beschikking om uw project binnen de gestelde uitvoeringstermijnen en volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden te voltooien.