Asfalttoepassingen

Image

Stadsbader staat garant voor de perfecte asfaltverharding bij hoge rendementswerken aan autosnelwegen, vliegvelden en containerterminals. Voor structurele onderhoudswerken en de aanleg van industrieterreinen, stelplaatsen en parkings, produceert en controleert Stadsbader alle asfaltsamenstellingen in eigen labo’s onder extern gecertificeerde labels. Gespecialiseerde R&D-medewerkers ontwikkelen geluidsarme verhardingen, lage temperatuurasfalt, hogere vormen van recyclage en andere innovatieve technieken en materialen.

Continue bevoorrading

Onze vier asfaltcentrales maken een constante bevoorrading mogelijk over gans België en Noord-Frankrijk, 7 dagen op 7 en 24u op 24. Tevens voldoen alle centrales aan strenge milieueisen op het vlak van luchtemissie en geluid. Weloverwogen zijn ze ook nagenoeg allemaal aan een waterweg gelegen om een zo laag mogelijke footprint na te streven.

Image

StadsDRAIN

Stadsbader ontwikkelde met StadsDRAIN een innovatief type waterdoorlatend asfalt die grote hoeveelheden neerslag kan opvangen en bufferen, waardoor het water verder langzaam kan doorsijpelen naar de ondergrond. Hierdoor vermindert de druk op de rioleringen en kan de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden worden.

Deze revolutionaire verharding biedt een oplossing voor het probleem van de toename van verharde oppervlakken en het hemelwater dat daardoor niet meer in de ondergrond kan dringen.

StadsDRAIN is tevens een milieuvriendelijke asfaltverharding die op een lagere temperatuur geproduceerd wordt, waardoor er een verminderde CO2-uitstoot is.

Kortom, een efficiënte oplossing voor de waterproblematiek!