Collectoren / rioleringen

Image

Openbare werken

Stadsbader voert heel wat gecombineerde werven uit waar er naast aanleg van nieuwe wegenis, ook rioleringswerken bij komen kijken.

In opdracht van rioolbeheerders (bv. Fluvius, Farys,… ) en steden worden er gemengde rioleringen opgebroken en vervangen door gescheiden rioleringsstelsels die het afvalwater en regenwater afvoeren. Deze rioleringsstelsels worden meestal aangelegd in beton, gres, pvc, pp,…

Het afvalwater gaat via de verzamelriool (ook collector genaamd) naar een zuiveringsstation. Stadsbader bouwde ook al tal van zuiveringsstations in situ, maar eveneens wordt er na interne studie én overleg met de bouwheer gekozen om een prefab constructie te laten maken om deze op de werf te plaatsen. Dit kan een grote tijdswinst voor de klant met zich meebrengen.

Bij Stadsbader beschikken we ook over de nodige kennis én beschikbaarheid inzake kranen, rioleringsploegen, beschoeiingstechnieken, … . Deze zijn noodzakelijk om de rioleringswerken kwalitatief uit te voeren binnen de vooropgestelde bouwtermijn.

Private werken

Bij verschillende werken voor private klanten werken we ook het rioleringsgedeelte uit binnen de vooropgestelde termijn en de bouwvergunning van de klant.

Het lozen van regenwater op de riolering wordt ook alsmaar strenger waardoor er meer en meer gekozen wordt voor technieken waarbij er buffering wordt gecreëerd door infiltratiekratten.

Alles wordt uitgewerkt door onze interne studiedienst die inspeelt op de noden van de klant.