Ophogingen en geluidsbermen

Stadsbader heeft een gespecialiseerd team dat dagelijks bezig is met de optimalisatie van grondverzetdossiers en het zoeken naar een geschikte afzet van de overtollige gronden. De verwerking ervan gebeurt steeds binnen de wettelijke bepalingen.

Wenst u een terrein op te hogen of een geluidsberm aan te leggen?

Wij voorzien de opmeting van het perceel, het uitwerken van de plannen door een be√ędigd landmeter en - indien van toepassing - het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Aansluitend worden de ophoogwerken uitgevoerd conform de vigerende wetgeving en voorzien van alle vereiste documenten (transporttoelating en bodembeheerrapport).