Nieuws


Start werken deelgebied Sint-Andries en Zuid van de Scheldekaaien De stad en Waterwegen en Zeekanaal NV starten samen met werken in het deelgebied SintAndries en Zuid van de Scheldekaaien. De stad start met de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein: een gebied van 900 meter tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. De zone achter het historisch hekwerk wordt volledig heraangelegd. De werken kaderen in de heraanleg van de Scheldekaaien. Waterwegen en Zeekanaal NV start met de werken voor een nieuwe waterkering, in het kader van het Sigmaplan. Het einde van de werken is voorzien tegen midden 2019.

Masterplan Scheldekaaien – Kaaienplan

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het Masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Sint-Andries en Zuid, een strook van 1,5 km tussen de Sint-Jansvliet en de Namenstraat, is daar een van. Er komt onder meer een kronkelende dijk met een weidse ruimte aan het water om te wandelen, te spelen en te sporten. Langs stadszijde komt een lange groene strook. Het ontwerp van het openbaar domein van het deelgebied SintAndries en Zuid is van PROAP en Wit Architecten. De tijdelijke handelsvereniging ArtesStadsbader voert de werken uit.

Start werken heraanleg openbaar domein

De heraanleg start met een eerste fase van 900 meter: het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat en bestaat uit werffases.

  • Fase 1: september tot november 2017 De parking met inrit ter hoogte van de Scheldestraat wordt verplaatst naar een tijdelijke parking met oprijhelling ter hoogte van de Fortuinstraat. De huidige parkeercapaciteit blijft behouden. Hangar 13 op de Ledeganckkaai en hangar 15 op de Cockerillkaai worden afgebroken. Hangar 19 op de Plantinkaai wordt ontmanteld en gerecupereerd. Na fase 1 wordt de zone tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat volledig afgesloten als werfzone.
  • Fase 2: september 2017 tot november 2018 Deze fase is de meest ingrijpende en realiseert de aanleg van een lineair park met dijk, speeltuin, was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat, een hondenloopzone, een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis en de restauratie van het havenhekwerk tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en in een latere fase via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fietsen wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.
  • Fase 3: september 2018 tot voorjaar 2019 Fase 3 en 4 kunnen pas van start gaan nadat Waterwegen en Zeekanaal NV de kaaimuur in deze zone heeft gestabiliseerd. De stabilisatiewerken zijn vandaag al volop bezig en zullen vermoedelijk in september van 2018 worden afgerond. Fase 3 bestaat uit de aanleg van de kaaivlakte (de zone tussen de dijk en de bestaande Blauwe Steen) en een stedelijk strand op de Cockerillkaai tussen de Wapenstraat en de IJzerenpoortkaai. Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De aanwezige kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.
  • Fase 4: november 2018 tot voorjaar 2019
    Aanleg van de kaaivlakte tussen de Goedehoopstraat en de Wapenstraat.

Start werken waterkering

Sinds de zomer van 2014 stabiliseert Waterwegen en Zeekanaal NV in de kaaizone Sint-Andries en Zuid de historische kaaimuur, die niet meer voldoet aan de moderne veiligheidsnormen. In een eerste van drie deelzones (tussen Namenstraat en Zuidersluis) is de stabilisatie intussen voltooid. In de zone tussen Zuidersluis en Scheldestraat zijn de stabilisatiewerken momenteel lopende. Tussen de Namenstraat en de Goedehoopstraat realiseren Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Antwerpen een fraai stukje stadsvernieuwing: van parking naar een groene dijk waarop iedereen kan komen flaneren. De dijk (de nieuwe hogere waterkering) vervangt de huidige waterkering – een betonnen muurtje van 1,35 meter hoog dat de kaaien scheidt van de stad – en zal de stad nog beter beschermen tegen overstromingen.

Uniek in Vlaanderen

Projectingenieur Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal NV: “We werken de nieuwe waterkering hoofdzakelijk uit in de groene, glooiende dijk, wat uniek is in een Vlaamse stad. De dijk zal 2,25 meter boven de blauwe steen op de kade uitkomen. Die hoogte is vastgelegd in het Sigmaplan en garandeert dat de dijk bij stormtij vloedgolven van de Schelde kan tegenhouden. De huidige waterkering breken we af.” De bewandelbare dijk vormt de rode draad doorheen de kaaizone van Sint-Andries en Zuid. Hij zal niet overal even breed of steil zijn, maar meandert als het ware door het gebied. De dijk deelt de kaaizone in twee. Aan de kant van de Schelde behoudt Waterwegen en Zeekanaal NV het authentieke maritieme uitzicht van de kaaien. Bij extreem hoge waterstanden kan de kaaivlakte onder water komen te staan. Door de verhoogde waterkering houden de bewoners van de wijken Sint-Andries en het Zuid droge voeten.

Kostprijs

Het investeringsbudget voor deze eerste fase bedraagt 11.295.261,77 euro, waarvan 8.837.905,07 euro voor de stad en 2.122032,11 euro voor Waterwegen en Zeekanaal NV. Rio-Link investeert 335.324,59 euro voor de riolering.