22 oktober 2021

Drainerende verharding op carpoolparking in Kruisem

Image
Drainerende verharding

Op vrijdag 22 oktober werd langs de E17 in Kruisem door minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en burgemeester Joop Verzele een gloednieuwe carpoolparking geopend.

De parking is een speciaal project, gezien hier de primeur voor het plaatsen van onze StadsDRAIN plaatsvond in een officieel project van Agentschap Wegen en Verkeer.

Door de toename van verharde oppervlakken kan het hemelwater niet meer in de ondergrond dringen. StadsDRAIN is een revolutionaire verharding die grote hoeveelheden neerslag kan opvangen en bufferen, om verder te laten doorsijpelen naar de ondergrond. Daardoor vermindert de druk op onze rioleringen en kan de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden worden.