24 oktober 2018

Stadsbader plaatst tunnel onder spoorlijn

Elke dag zijn honderden collega’s van Stadsbader in het straatbeeld actief, slechts met één doel voor ogen: een omgeving creëren die bijdraagt aan een betere toekomst voor elk van ons. Daar leven we voor. Zo ook in de nabije omgeving van Kortrijk Weide, waar afgelopen weekend ingrijpende werkzaamheden werden uitgevoerd met de zwakke weggebruiker als centraal uitgangspunt.

Door het opbreken van de spoorlijn Kortrijk-Brugge werd een betonnen fiets- en voetgangerstunnel met de grootste zorg onder de sporen geschoven. Dit zal voortaan resulteren in een betere verbinding met het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. Test u de tunnel binnenkort zelf ook even uit?