9 augustus 2021

BRAVO-4 voorkeursbieder voor de R4 West en Oost te Gent

Image

Stadsbader is samen met partners Besix, Epico, Rebel en I4B in het consortium BRAVO-4 aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van het project “Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen”. Het betreft een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-overeenkomst die door De Werkvennootschap zal worden gesloten voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het project gedurende een periode van 30 jaar. Voor het design werkt BRAVO-4 samen met Tractebel, Ney en partners en Omgeving.

In de voorkeursbiederfase worden de nodige omgevingsvergunningen aangevraagd en wordt de studie opgestart. Van zodra de vergunningen toegekend zijn, kan het contract definitief afgesloten worden. Doel is om einde 2022 de contract close en financial close af te ronden, waarna de werken kunnen aanvangen. De totale uitvoeringstermijn van het project is 5,5 jaar.

Het project R4 is met een bouwsom van 606 miljoen euro na Oosterweel het grootste infra-project in België.

Met het project R4WO wordt de R4 West en Oost omgebouwd tot primaire wegen in Gent, Evergem, Zelzate en Wachtebeke. Het project heeft betrekking op zowel weg- als fietsinfrastructuur tussen de Brugsevaart (N9) in Wondelgem en Zelzate (R4 West), en tussen het kruispunt aan ‘Euro-Silo’ en Zelzate (R4 Oost) dat een vlottere en veiligere R4 beoogd.

Tevens wordt een verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone beoogd: door op- en afritten te schrappen, wordt zwaar verkeer uit de woonkernen geweerd en kan het verkeer beter worden gestuurd. Tenslotte voorziet het project in een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen door middel van bruggen, tunnels en onderdoorgangen over en onder de R4. Het project omvat circa 30 km primaire wegen en 22 km fietssnelwegen.

We zijn trots dat Stadsbader ook het project van de R4 mee kan realiseren en aldus samen met de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen kan meewerken aan de twee grootste infrastructuurprojecten in België.

De R4 is een lange termijn project waarbij een mooie basis gelegd wordt voor de orderportefeuille van de komende jaren, waar diverse afdelingen van de Stadsbader groep aan meewerken en waarbij ook mooie opportuniteiten geboden worden voor het uitbouwen van de know-how van Stadsbader en onze medewerkers.