19 april 2022

Trompetaansluiting A19 x R8 Kortrijk

Vlak na het paasverlof, op 19 april, werd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en burgemeesters Ruth Vandenberghe (Kortrijk) en Jan Seynhaeve (Wevelgem) met de eerste spadesteek het startschot gegeven voor bouw van ‘de Trompetaansluiting’ in Kortrijk.

Het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8 wordt de komende jaren volledig heringericht. Met de trompetaansluiting zal komaf gemaakt worden met lange files en zorgen we voor een veilig verkeersknooppunt in en rond Kortrijk.

Ter hoogte van de aansluiting van de A19 met de R8 komt er een volwaardige verkeerswisselaar zodat de kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen. De op- en afrit van de buitenring blijven bestaan en de aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 zal via een brug over de R8 gebeuren. Daarnaast wordt ook nog de op- en afrit van het op- en afrittencomplex nr. 1 Gullegem/Moorsele opgeschoven om de weefzone tussen het complex nr. 1 en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken.

Vanaf 19 april gingen de grondwerken van start, zal er een bemalingsinstallatie geplaatst worden en zullen we ook sonderingen uitvoeren om de stabiliteit van de bodem te onderzoeken. Hiervoor wordt de rechterrijstrook van de R8 richting de A19 ingenomen. Deze werken zullen duren tot aan het bouwverlof.